Ana Sayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle
Vergi Takvimi Pratik Bilgiler Resmi Gazete T.C. Kimlik No İnternet Vergi Dairesi KDV Uygulama (e-Kitap) Devlet Teşkilatı Veri Tabanı
MÜKELEF BİLGİ PANOSU
Malul ve Engellilerin Araç Alımlarında ÖTV İstisnası
Maliyetler İle Finansman Giderleri İlişkisi
Doğum yapan sigortalılara yapılan ödemeler
Kıdem tazminatı ve karşılığı
Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı Uygulaması ve Muhasebesi
Özel binek araçlarının kiraya verilmesinde KDV
Kapanış tasdikine tabi defterler ve yapılması gereken
İŞSİZLİK SİGORTASINA GENİŞ PENCEREDEN BAKALIM(YAZI DİZİSİ-1)
Dul yetim aylığı hakkında Son durum nedir.?
Teknoloji geliştirme bölgelerindeki vergi ve sigorta destekleri
Şirket hissesi devrinde vergi sürprizi
Hapse girmeyen 'patron' kalmaz!
Ortakların şirkete borçlanma yasağı
LİSE STAJI EMEKLİLİĞİ ETKİLEMEZ.
Ortaklarının şirkete borçlanma yasağı ve fatura ödemelerinde süre sınırı
SSK İLE İLGİLİ İŞVEREN VE MALİMÜŞAVİRLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
YILLIK İZİN DÖNEMİ GELDİ.
6111 SAYILI YASA İLE GELEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA ÖRNEKLER
İşi olmayanlar ceza ödeyecek!
ANA SAYFA
HAKKIMIZDA
KADROMUZ
HİZMETLERİMİZ
MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
MESLEKİ YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
PRATİK BİLGİLER
MUHASEBE STANDARTLARI
EKONOMİ HABERLERİ
VERGİ MEVZUATI
SGK MEVZUATI
İŞKUR MEVZUATI
DİLEKÇEMATİK
VERGİ TAKVİMİ
KDV ORANI ARAMA
İLETİŞİM
EKONOMİ HABERLERİ
Ruslar Türkiye'den vazgeçmiyor!
25 bin TL biriktirene 5 bin TL devletten!
Kapadokya’da 29 liraya ‘oda’
Temiz yakıt
Türk şirketleri CERN ihalelerine katılacak
MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
LİNKLER


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doğum yapan sigortalılara yapılan ödemeler
Kanuna göre “analık” olarak ifade edilen doğum süreci, 4/a (eski SSK) ve 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında hizmet gören kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin; Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının veya kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin, gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleridir. Belirtilen analık süreci içerisinde SGK tarafından çalışan kadınlara iki çeşit yardım söz konusudur. Bu yardımlardan ilki; analık süresi içerisinde analık sigortasından yararlanan sigortalıya iş göremediği bu süreler için geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesidir. İkincisi ise; sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe her çocuk için yaşaması şartıyla bir defaya mahsus emzirme ödeneğinin (süt parası) verilmesidir. Emzirme ödeneği alma şartları Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödenebilmesi için; -4/a kapsamında çalışanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigortalılığın olması; -4/b kapsamında çalışanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigortalılığın olması ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Görüldüğü üzere emzirme ödeneği sadece kadın sigortalılara değil, sigortasız eşi doğum yapan erkek sigortalılara da ödenmektedir. 2012 yılında 89 TL olan emzirme ödeneği, 2013 yılı için 95 TL olarak sigortalılara ödenmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği Analık süresi içinde iş göremeyen kadınlara geçici iş göremezlik ödeneği adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme tutarı, kadın sigortalının doğum yaptığı tarihten önceki on iki aylık süre içerisinde son üç ayının SGK’ya bildirilen kazançları dikkate alınarak hesaplanır. Geçici iş göremezlik ödeneği 4/a kapsamında ve 4/b kapsamında (Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları hariç) çalışan sigortalılara ödenmektedir. Ödenek için gerekli koşul belirtilen çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigortalılıklarının olmasıdır. Bu şartı sağlayanlara doğumdan önceki ve sonraki sekiz haftalık süre için (toplam 16 hafta) geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Çoğul gebelik durumunda ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta daha ilave edilir ve 18 hafta ödeme yapılır. Analık ödeneğinde dikkat edilmesi gereken iki önemli husus Bu hususları belirttikten sonra iki konuya değinmekte yarar var. Birincisi, sigortalıların çalışamadıkları dönemde eksik ödenek almamaları açısından, primlerinin SGK’ya aldıkları ücret üzerinden bildiriminde yarar var. Örneğin net 2500 TL ücret alan bir çalışanın sigorta primleri asgari ücret üzerinden bildiriliyorsa, doğum sonrası alınacak ödenekte asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. İkinci hususta, belirtilen ödeneğin sigortalılara verilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde 90 günlük prim koşulunun “sahte sigortalılık” diye nitelendirilen usulle yerine getirilmesidir. Yani hiç çalışmayan gebe bir kadının doğuma yakın bir sürede 90 gün herhangi bir işyerinden sigortalı bildirilmesidir. Bu şekilde sigortalı bildirimi yapılan kişiler otomatik olarak tespit edilmekte ve gerekli incelemelerden sonra yapılacak tespit sonucu ağır yaptırımlar uygulanmaktadır.
Devlet Teşkilatı Veri TabanıMevzuat Bilgi SistemiResmi GazeteDevlet ArşivleriGenelge Bilgi SistemiDevlet Arşivleri
   © 2018 | Selçuk AYDIN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | Her Hakkı Saklıdır.
Proje Dinamik