Ana Sayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle
Vergi Takvimi Pratik Bilgiler Resmi Gazete T.C. Kimlik No İnternet Vergi Dairesi KDV Uygulama (e-Kitap) Devlet Teşkilatı Veri Tabanı
MÜKELEF BİLGİ PANOSU
Malul ve Engellilerin Araç Alımlarında ÖTV İstisnası
Maliyetler İle Finansman Giderleri İlişkisi
Doğum yapan sigortalılara yapılan ödemeler
Kıdem tazminatı ve karşılığı
Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı Uygulaması ve Muhasebesi
Özel binek araçlarının kiraya verilmesinde KDV
Kapanış tasdikine tabi defterler ve yapılması gereken
İŞSİZLİK SİGORTASINA GENİŞ PENCEREDEN BAKALIM(YAZI DİZİSİ-1)
Dul yetim aylığı hakkında Son durum nedir.?
Teknoloji geliştirme bölgelerindeki vergi ve sigorta destekleri
Şirket hissesi devrinde vergi sürprizi
Hapse girmeyen 'patron' kalmaz!
Ortakların şirkete borçlanma yasağı
LİSE STAJI EMEKLİLİĞİ ETKİLEMEZ.
Ortaklarının şirkete borçlanma yasağı ve fatura ödemelerinde süre sınırı
SSK İLE İLGİLİ İŞVEREN VE MALİMÜŞAVİRLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
YILLIK İZİN DÖNEMİ GELDİ.
6111 SAYILI YASA İLE GELEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA ÖRNEKLER
İşi olmayanlar ceza ödeyecek!
ANA SAYFA
HAKKIMIZDA
KADROMUZ
HİZMETLERİMİZ
MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
MESLEKİ YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
PRATİK BİLGİLER
MUHASEBE STANDARTLARI
EKONOMİ HABERLERİ
VERGİ MEVZUATI
SGK MEVZUATI
İŞKUR MEVZUATI
DİLEKÇEMATİK
VERGİ TAKVİMİ
KDV ORANI ARAMA
İLETİŞİM
EKONOMİ HABERLERİ
Ruslar Türkiye'den vazgeçmiyor!
25 bin TL biriktirene 5 bin TL devletten!
Kapadokya’da 29 liraya ‘oda’
Temiz yakıt
Türk şirketleri CERN ihalelerine katılacak
MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
LİNKLER


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maliyetler İle Finansman Giderleri İlişkisi
Maliyetler İle Finansman Giderleri İlişkisi Yatırımların Finansmanında Kullanılan Kredilerin Finansman Giderleri Maliyetlerde finansman giderleri İşletmelerin yatırımları için kullandıkları yatırım kredilerinin faizleri ile yurt dışından döviz kredisi kullanarak satın aldıkları yatırım malları için oluşan kur farklarının iktisadi kıymetin maliyetine mi eklenmesi gerektiği yoksa doğrudan gider mi yazılacağı önem arz etmektedir. Bu konuda 163 ve 334 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri’nde yeterli açıklamalar bulunmaktadır. 163 ve 334 no.lu VUK tebliğlerine göre ; Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerin kuruluş dönemine ait olanlarının yatırım maliyetine eklenmesi, işletme dönemine ait olanların ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmesi gerekmektedir. Yurt dışından döviz kredisi kullanılarak sabit kıymet ithal edilmesi durumunda, ithalat sırasında veya döviz kredisi taksitlerinin değerlemesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının sabit kıymetin iktisap edildiği dönemin sonuna kadar olanları maliyete eklenmesi gerekiyor. İktisap edildiği dönemden sonraki dönemlerde ortaya çıkan kur farklarının ait olduğu yıllarda maliyete eklenmesi ya da doğrudan gider yazılması bir seçimlik hak olmaktadır. Kur farkının lehe olması halinde de, yine aktifleştirme döneminin sonuna kadar olan lehteki kur farkları yatırımın maliyetiyle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Aktifleştirme dönemi sonrası dönemde ise lehteki kur farklarının kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmesi gerekmekte. Daha sonraki dönemlerde bu seçimlik haktan hangisi kullanılmışsa o yöntem ile işlem yapılmalıdır. Emtia İle İlgili Kur Farkları ve Faizler Emtia maliyetinde finansman giderleri İşletme faaliyetleri için kullanılan krediler için ödenen faiz, komisyon giderleri ve yurt dışından satın alınan emtiaya bağlı olarak çıkan kur farkları dönem sonlarında stok maliyetiyle ilişkilendirilmeli mi yoksa gider mi yazılmalı bu konu 238 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde cevabını bulmakta. Buraya 238 no.lu tebliğin ”B–DÖNEM SONU STOKLARININ DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR” başlıklı bölümünden iki paragrafı almak istiyorum; “…………………. Bu itibarla, emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır. Buna göre mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı maliyete dahil edebileceklerdir.“ Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Açısından Finansman Giderleri İşletmelerin borçlandıkları finansal kaynaklarla ilgili giderlerin muhasebeleştirilmesi TMS 23‘de gösterilmektedir. Bu giderlerin neler olduğu sorusuna şu cevap verilebilir, borçlanmalarla ilgili olarak işletmenin katlandığı faiz, komisyon, kur farkları ve diğer giderler, aşağıda standartta verilen genel bir tarifi var. 23 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı‘nın başlığı ” Borçlanma Maliyetleri“, bu standardın amacının borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde esasları belirlemek olduğunu söyleyebiliriz. Standartta borçlanma maliyeti şöyle tarif ediliyor ; ”Borçlanma maliyetleri: Bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer giderlerdir.” Standartta özellikli varlıkların elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetlerinin bu varlığın maliyetine alınacağı, diğer borçlanma maliyetlerinin ise gider olarak muhasebeleştirileceği temel ilke olarak gösterilmekte. Peki özellikli varlık nedir? Standarttaki tarifi şöyle ; ”Özellikli varlıklar: Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır.” Yine standardın 7 nci paragrafında koşullara bağlı olarak özellikli varlık olabilecek varlıklar sayılmakta, bunlar ; (a) Stoklar, (b) İmalat tesisleri, (c) Enerji üretim tesisleri, (d) Maddi olmayan duran varlıklar, (e) Yatırım amaçlı gayrimenkuller. Özellikli varlık olamayacaklar 7 nci paragfta şöyle açıklanıyor ; ”Finansal varlıklar ve kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen stoklar özellikli varlık değildir. Elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelen varlıklar da, özellikli varlık değildir.” 23 no.lu TMS’ye göre özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilmesi mümkün olan borçlanma maliyetlerinin o varlığın maliyetine dahil edilmesi gerekiyor. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum standardın 10 ncu paragrafı; doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin, özellikli varlıkla ilişkili harcamaların hiç yapılmamış olması durumunda ortaya çıkmayacak borçlanma maliyetleri olduğunu söylüyor. Ancak 11 nci paragrafta, bu ilişkiyi kurmanın bazı durumlarda zor olabileceğinden de söz edilerek yorum yapılmasının gerekeceği belirtiliyor. Standardın 20 ve 21 no.lu paragraflarına göre, bir özellikli varlığın aktifleştirme işlemine uzun süreli ara verilmesi durumunda bu dönemlere isabet eden borçlanma maliyetleri aktifleştirilmez. Ancak önemli teknik ve idari çalışmalara devam edilmesi halinde bu döneme ait borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Genel bir ifadeyle özellikli varlığın, kullanıma hazır veya satışa hazır hale getirilmesi için tüm işlemler tamamlandığında borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi de sona erer. Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirme konusunu 23 numaralı TMS’de detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Devlet Teşkilatı Veri TabanıMevzuat Bilgi SistemiResmi GazeteDevlet ArşivleriGenelge Bilgi SistemiDevlet Arşivleri
   © 2018 | Selçuk AYDIN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | Her Hakkı Saklıdır.
Proje Dinamik